IDEJU SKREJCEĻŠ

26h no 06.08. plkst. 18:00 līdz 07.08. plkst. 20.00

Tiešsaistes platformā ZOOM un

komandu sadarbība plaformā SLACK

Iesaisties Ķekavas novada attīstībā, lai kopā veidotu drošu un videi draudzīgu dzīves un darba vietu!

Hakatons tiek organizēts, lai Ķekavas novadā radītu jaunas iniciatīvas un idejas, kas palīdzētu novadu veidot kā pievilcīgu vietu, kur dzīvot, strādāt, īstenot uzņēmējdarbību, attīstīties un atpūsties. Esi starp aktīvajiem iedzīvotājiem, piesakies un ar jaunām idejām radi risinājumus, kas rosina pārmaiņas mūsu novadā.

Ja Tu jau iepriekš esi domājis un ar citiem apspriedis iespējamos uzlabojumus, risinājumus vai attīstības iespējas Ķekavas novadā, tad šī būs iespēja ar profesionālu mentoru atbalstu attīstīt savas idejas, iepazīties ar citu priekšlikumiem un apmainīties pieredzē!

Projekta “Cities4CSR” Vietējās rīcības grupas dalībnieki

“Cities4CSR” Vietējās rīcības grupas dalībnieki dalās savā pieredzē un viedoklī par projekta nozīmi.

Projekta “Cities4CSR” Vietējās rīcības grupas dalībnieki

“Cities4CSR” Vietējās rīcības grupas dalībnieki dalās savā pieredzē un viedoklī par projekta nozīmi.

Projekta “Cities4CSR” Vietējās rīcības grupas dalībnieki

“Cities4CSR” Vietējās rīcības grupas dalībnieki dalās savā pieredzē un viedoklī par projekta nozīmi.

Pasākuma norise

26 stundu laikā tiešsaistē dalībniekiem būs iespēja “modelēt” un attīstīt savu ideju, identificēt izaicinājumus un rast tiem risinājumus, kā arī prezentēt savus projektus plašākai auditorijai, tostarp Ķekavas novada pašvaldības vadībai.

 • 14/06
  Sākās reģistrēšanās
 • 09/07
  Uzzini, kas ir Hakatons!
 • 22/07
  Iedzīvotāju forums
 • 04/08
  Ideju & Komandu formēšana (slack)
 • 06/08
  Hakatona atklāšana
 • 06/08-07/08
  Ideju izstrāde & prezentēšana

Meklējam praktiskas, radošas idejas un risinājumus šīm tēmām. Neierobežojiet sevi un uztveriet tās tikai kā iespējamo virzienu!

ZAĻI

Kā Ķekavu padarīt par zaļāko novadu Latvijā?

Kā popularizēt videi draudzīgu dzīvesveidu un zaļo domāšanu iedzīvotājiem? Kāds ir pieejamo un neizmantoto teritoriju potenciāls? Kā sekmēt veselīgas un aktīvas atpūtas iespējas ikvienam? Kā mudināt iedzīvotāju un uzņēmējus izmantot zaļus, videi draudzīgus transporta risinājumus? Kā veicināt “zaļas” enerģijas un ilgtspējīgu risinājumu izmantošanu?

DROŠI

Kā veidot drošu dzīves vidi?

 Kā veicināt satiksmes drošību novadā? Kā iesaistīt uzņēmējus dzīves vides uzlabošanā? Kā sekmēt drošus un  veselīgus atpūtas risinājumus? Kādi inovatīvi risinājumi sekmētu gājēju un velobraucēju labbūtību? Kas palīdzētu uzlabot vides pieejamību novadā?

KOPĀ

Kā pašvaldība, iedzīvotāji un uzņēmēji varētu sadarboties kopīgu mērķu sasniegšanai?

Kā veicināt sadarbību starp publisko sektoru un privāto? Kā veiksmīgāk iesaistīt iedzīvotājus un uzņēmējus novada attīstības plānošanā? Kādu digitālos rīkus izmantot savstarpējai komunikācijai? Kā veidot piederības sajūtu novadam? Kāda varētu būt labākā platforma sadarbībai? 

Darba kārtība

Piektdiena,

6. augusts

18:00

Organizatoriska informācija dalībniekiem par hakatona norisi

18:45

Atklāšanas pasākums un iepazīšanās ar mentoriem

19:15

Meistarklase 

19:45 – 20:45

Kontrolpunkts komandām

22:30

Virtuālā tēja ar organizatoriem

Pēc 23:00

Turpinās darbs komandās pie ideju izstrādes (pēc izvēles)

Sestdiena,

07. augusts

09:00

Rīta kafija ar organizatoriem

9:30 – 10:30

Kontrolpunkts komandām un atgriezeniskā saite

13:00

Meistarklase 

14:00 – 15:00

Kontrolpunkts komandām un atgriezeniskā saite

17:00 – 20:00

Ideju iesniegšana / Ideju prezentācijas

Uzvarētāju paziņošana & apbalvošana

MENTORI

Hakatona ietvaros komandas strādās ar mentoriem, kas sniegs profesionālus padomus, dalīsies savā pieredzē, sniegs atgriezenisko saiti un uzmundrinās dalībniekus.

Māris Ozoliņš 

Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes galvenais projektu vadītājs

Māris gatavs sniegt atbalstu jautājumos, kas skar mobilitātes un transporta risinājumus, kā arī plānošanu.

 

Iveta Zālīte   

Ķekavas novada Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotāja 

Iveta būs gatava sniegt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar novada teritorijas plānošanu.  

Dace Helmane 

Atbildīga biznesa aktīviste, Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta vadītāja  

Daces kompetences jomas ir ilgtspēja un zaļā uzņēmējdarbība, bet viņa var sniegt atbalstu arī jautājumos, kas skar vides pieejamību un drošību.

Edīte Alksne 

Rīgas uzņēmēju biedrības valdes priekšsēdētāja vietniece

Edītei ir ievērojama pieredze dialogā ar pašvaldību un nevalstisko sektoru, kā arī jautājumos, kas skar uzņēmējdarbības veicināšanu.

 

Mārtiņš Grantiņš   

Uzņēmējs, GPower valdes loceklis 

Mārtiņš varēs dot padomus un atbalstīt ideju praktiskās plānošanas, projektēšanas jautājumos. Īpaši saistībā ar enerģētikas risinājumiem, videi draudzīgu enerģijas ražošanu.

PRAKTISKA INFORMĀCIJA

Kas ir hakatons?

Hakatons jeb ideju maratons ir ideju ģenerēšanas pasākums, kas ilgst 26 stundas. Tā mērķis ir izveidot komandas, kas ģenerē un rada jaunus un inovatīvus risinājumus dažādiem noteiktajiem izaicinājumiem īsā laika posmā.  Hakatons ir satikšanās vieta dažāda līmeņa un profesiju pārstāvjiem un entuziastiem. Lai tajā piedalītos, nav nepieciešams būt profesionālim, pasākuma formāts nav domāts tikai studentiem. 

Kas var piedalīties?

Piedalīties hakatonā ir aicināti: 

 • esošie, bijušie un topošie Ķekavas novada iedzīvotāji, kas pārstāv dažādas nozares;
 • ikviens interesents, kam patīk ideju ģenerēšanas un attīstīšanas process, plānošana, dizaina veidošana, uzņēmējdarbības attīstība, darbs pie ekonomiskā pamatojuma u.c., lai iniciētu jaunas idejas, kas radītu pozitīvas pārmaiņas un sniegtu risinājumus Ķekavas novada izaicinājumu pārvarēšanai.

Hakatona darba valoda ir latviešu, tāpēc visiem dalībniekiem jārunā un jāsaprot latviešu valoda. 

Kādas iemaņas nepieciešamas?

Dalībniekos novērtēsim motivāciju un vēlmi uzzināt vairāk un iedziļināties ilgtspējīgos risinājumos un vēlmē dot savu ieguldījumu reālas ietekmes radīšanā Ķekavas novadā. Hakatona laikā komandas sadarbosies ar mentoriem, kas sniegs ieteikumus un padomus, kā izvēlēties labākos risinājumus idejai.

Kādas idejas mēs meklējam?

Mēs meklējam praktiskus un radošus risinājumus Ķekavas novadā šādās jomās: Zaļi transporta risinājumi, Droša satiksmes infrastruktūra, Piederības sajūta un Iedzīvotāju iesaiste.

Jūs varat pieteikt hakatonam savu ideju, kas atbilst šādiem kritērijiem: 

 • ideja ir vērsta uz zaļiem un drošiem transporta risinājumiem, piederības sajūtas un kopējās dzīves kvalitātes uzlabošanu Ķekavas novadā ar mērķi radīt pozitīvas pārmaiņas;
 • ideja ir vērsta uz kopēja labuma radīšanu sabiedrībai, nevis indivīdam;
 • ideja risina noteiktu izaicinājumu novadā vai rada jaunas iespējas.

 

Vai man nepieciešama ideja, lai piedalītos?

Nē, nav nepieciešama. Jūs varat reģistrēties dalībai hakatonā, norādot savas prasmes un kompetences, un organizatori palīdzēs atrast komandas biedrus, ar ko kopīgi strādātu pie idejas, kas Jūs saista, attīstīšanas. 

Kā tiek noformēta komanda?

Katrā komandā ir jābūt 2 līdz 5 dalībniekiem.

 1.  Komanda tiek izveidota pirms reģistrēšanās hakatonam, apvienojot domubiedrus, kas vēlas kopīgi strādāt pie idejas attīstīšanas hakatona laikā. Tad, reģistrējot dalību hakatonā, tiek lūgts norādīt informāciju par komandu un tās biedriem. Šādā sastāvā, ja nebūs izmaiņu, komanda piedalīsies 26 stundu ideju maratonā. 
 2. Ja vēlaties piedalīties hakatonā un meklējat komandas biedrus, tad Jums ir jāreģistrējas dalībai hakatonā, norādot savas prasmes un kompetences, un organizatori palīdzēs atrast komandas biedrus, ar ko kopīgi strādātu pie idejas, kas Jūs saista, attīstīšanas. 

Kādi komunikācijas rīki tiks izmantoti hakatona laikā?

Slack ir galvenais saziņas kanāls un darba vide komandām hakatona laikā, lai uzzinātu par aktualitātēm un hakatona norisi, sazinātos ar organizatoriem un mentoriem.

Zoom ir tiešsaistes platforma, kurā tiksies organizatori un komandas, norisināsies arī kopīgas tikšanās kontrolpunktos, ideju prezentēšana un citas hakatona aktivitātes. Komandas tiks informētas, kad ir nepieciešams pieslēgties šai platformai.

Kādu atbalstu es saņemšu hakatona laikā?

 1. Dalībniekiem atbalstu sniegs organizatoru komanda, atbildot uz jautājumiem un palīdzot tikt galā ar tehniskajiem izaicinājumiem 26 stundu garumā. Organizatoru komanda ir šeit, lai nodrošinātu, ka dalībnieku hakatona pieredze ir maksimāli aizraujoša un produktīva!
 2. Komandām atbalstu sniegs īpašas atbalsta personas (komandas mentori jeb aukles), 26 stundu garumā atgādinot par kontrolpunktiem, termiņiem, uzdevumiem, palīdzot arī uzrunāt mentorus u.c.. 
 3. Komandām palīdzēs pieaicinātie mentori, kas ar savu profesionālo pieredzi un ekspertīzi noteiktās jomās, varēs palīdzēt uzlabot radītās idejas, daloties savā pieredzē, sniegt padomus un ieteikumus, kā arī atgriezenisko saiti par izstrādātajām idejām.

Kādi būs ieguvumi no dalības hakatonā?

– Aizraujošs piedzīvojums – 26 stundas radošu cilvēku sabiedrībā, kopīgi strādājot pie ideju attīstības.

– Iespēja pielikt savu ideju un roku, lai uzlabotu novada vidi.

Kontakti, kas var noderēt turpmāk profesionālajā darbībā.

– Iespēja atrast līdzīgi domājošos.

– Jaunu un esošo prasmju attīstība – darbs komandā, laika plānošana, komunikācijas un prezentēšanas prasmes, tiešsaistes rīku iespēju apguve.

– Iespēja iegūt atzinību un balvas par dalību hakatonā.

Kas notiks ar radītajām idejām pēc hakatona?

Organizatoru komanda izvērtēs saņemtos sabiedrības grupu un ekspertu priekšlikumus un aktuālākie, kuru ieviešanā var tikt iesaistīta arī pašvaldība, tiks virzīti tālākai attīstībai. Ņemot vērā radīto ideju nepieciešamību un sagatavoto prezentāciju detalizācijas pakāpi, labāko ideju testēšanai var tikt piešķirts finansējums no pašvaldības īstenotā projekta, lai pārbaudītu to dzīvotspēju.